0919916644

XÂY XƯỞNG NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM

Liên hệ

Đối với các sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất tại cơ sở không đáp ứng điều kiện sản xuất mỹ phẩm, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho cơ sở sản xuất không đáp ứng điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Vui lòng chọn
Màu sắcMàu trắng
Kích thướcF, M, XL

 

Tư vấn xây dựng xưởng sản xuất mỹ phẩm

Sản xuất mỹ phẩm theo tiêu chuẩn CGMP-ASEAN

Để cấp Giấy chứng nhận cơ sở đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn CGMP-ASEAN, Dự thảo nêu rõ, việc kiểm tra chỉ được thực hiện khi có đề nghị bằng văn bản của cơ sở sản xuất, không bắt buộc đối với tất cả các cơ sở. Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra để cấp Giấy chứng nhận đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn CGMP-ASEAN.

 

Tư vấn xây dựng xưởng sản xuất mỹ phẩm

Tư vấn xây dựng xưởng sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm

 

 - Cơ sở đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn CGMP-ASEAN được cấp Giấy chứng nhận (trong đó nêu rõ loại dây chuyền sản xuất). Giấy chứng nhận cơ sở đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn CGMP-ASEAN có giá trị 03 năm.

Bộ Y tế vừa công bố Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Theo đó, cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải có nhân sự, nhà xưởng, trang thiết bị, hệ thống hồ sơ phù hợp với dạng sản phẩm sản xuất để đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” theo quy định tại Bản đính kèm số VI Hiệp định mỹ phẩm ASEAN (CGMP-ASEAN).

 

Tư vấn xây dựng xưởng sản xuất mỹ phẩm

Tư vấn xây dựng xưởng sản xuất mỹ phẩm

Giấy chứng nhận có giá trị 3 năm

Cơ sở đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn CGMP-ASEAN được cấp Giấy chứng nhận (trong đó nêu rõ loại dây chuyền sản xuất). Giấy chứng nhận cơ sở đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn CGMP-ASEAN có giá trị 03 năm.

Theo Dự thảo, việc kiểm tra, thanh tra được thực hiện theo 2 hình thức:

(i) Kiểm tra, thanh tra định kỳ: Kiểm tra, thanh tra định kỳ sẽ đ­ược cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thông báo trư­ớc cho đơn vị đ­ược kiểm tra để đơn vị chuẩn bị về việc kiểm tra, thanh tra tr­ước khi tiến hành hoạt động kiểm tra, thanh tra.

(ii) Kiểm tra, thanh tra đột xuất: Kiểm tra, thanh tra đột xuất khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, không tuân thủ quy định về đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm hoặc do các khiếu nại của khách hàng. Trong tr­ường hợp Kiểm tra, thanh tra đột xuất, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có quyền kiểm tra, thanh tra không cần báo tr­ước.

 

Thi công xây dựng xưởng mỹ phẩm

Thi công xây dựng xưởng mỹ phẩm

 

Các cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” theo quy định tại Bản đính kèm số VI Hiệp định mỹ phẩm ASEAN (CGMP-ASEAN)

Không được tiếp tục sản xuất mỹ phẩm cho tới khi có báo cáo khắc phục tồn tại

Dự thảo nêu rõ các hình thức xử lý đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn. Trong đó, khi không đáp ứng yêu cầu cơ sở sản xuất phải ngừng sản xuất mỹ phẩm. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phát hành văn bản thông báo cơ sở không được tiếp tục sản xuất mỹ phẩm hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đối với cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đáp ứng các nguyên tắc CGMP-ASEAN.

Đặc biệt, cơ sở vi phạm không được tiếp tục sản xuất mỹ phẩm cho tới khi có báo cáo khắc phục tồn tại, nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Đối với các sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất tại cơ sở không đáp ứng  đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho cơ sở sản xuất không đáp ứng điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Tùy mức độ vi phạm, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phát hành thông báo thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất tại cơ sở vi phạm điều kiện 

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm đã được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN) trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Bộ Y tế có trách nhiệm thông báo danh sách các cơ sở sản xuất mỹ phẩm này tới Sở Y tế để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cho các cơ sở này trước ngày 31 tháng 12 năm 2016.

 

Thi công xây dựng xưởng mỹ phẩm

Thi công xây dựng xưởng mỹ phẩm, thực phẩm

 

Tư vấn xây dựng xưởng sản xuất

 

Tư vấn xây dựng xưởng sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm

 

Máy chiết serum tự động

 

Máy đồng hóa, nhũ hóa mỹ phẩm