0919916644

THIẾT KẾ -THI CÔNG NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Liên hệ

Quá trình đánh giá tiến hành theo 3 loại hình sau: Cá nhân - mọi cá nhân tự kiểm tra để đảm bảo tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn đề ra; đánh giá nội bộ - được thực hiện bởi bộ phận đảm bảo chất lượng như yêu cầu của hệ thống GMP; đánh giá bên ngoài – bao gồm việc đánh giá của FDA, chuyên gia tư vấn sẽ kiểm tra việc tuân thủ của doanh nghiệp, hoặc việc tiến hành đánh giá nhà cung ứng của doanh nghiệp.

Vui lòng chọn
Xuất xứViệt Nam

 

Xây dựng xưởng sản xuất thực phẩm chức năng

NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VÀ NHỮNG ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC
1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng
1.1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
1.1.1 Địa điểm: Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác;
a) Nhà xưởng, trang thiết bị
b) Trang thiết bị chính: Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại.

 

Xây dựng xưởng sản xuất thực phẩm chức năng

Xây dựng xưởng sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm

1.1.2 Hệ thống phụ trợ
a) Hệ thống xử lý chất thải: Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
b) Người sản xuất, kinh doanh
c) Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị
d) Hệ thống quản lý chất lượng
e) Phòng kiểm nghiệm
1.2. Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được các cơ quan có chức năng quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và cấp xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.
1.3. Giấy chứng nhận sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên xác nhận.
1.4. Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

 

Xây dựng xưởng sản xuất thực phẩm chức năng

Xây dựng xưởng sản xuất thực phẩm chức năng

2. Các hạng mục đánh giá định kỳ đối với một nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng đạt GMP:

Đánh giá phần cứng bao gồm:

Nhà xưởng đạt tiêu chuẩn sản xuất

Thiết bị, máy móc: có phù hợp về chức năng, đạt tiêu chuẩn về bố trí, sắp đặt.

Hệ thống phụ trợ: Đường nước, điều hòa không khí, hệ thống lọc..

Đánh giá phần mềm:

Hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp

Hồ sơ sản phẩm:

Hồ sơ công bố

Định mức kỹ thuật

Thẩm định quy trình sản xuất

Theo dõi độ ổn định sản phẩm

Hồ sơ kiểm soát chất lượng sản phẩm:

Phiếu kiểm nghiệm nguyên liệu đầu vào và ra

Hồ sơ lô

Hồ sơ thẩm định:

Thẩm định thiết bị: IQ ( lắp đặt), OQ ( vận hành), PQ ( hiệu năng)

Thẩm định vệ sinh: cá nhân, nhà xưởng, thiết bị.

Bộ văn bản: quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu

Hồ sơ nhân sự, đào tạo

Xây dựng xưởng sản xuất thực phẩm chức năng

Xây dựng xưởng sản xuất thực phẩm chức năng

3. Quy trình đánh giá chất lượng của xưởng

Quá trình đánh giá tiến hành theo 3 loại hình sau: Cá nhân - mọi cá nhân tự kiểm tra để đảm bảo tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn đề ra; đánh giá nội bộ - được thực hiện bởi bộ phận đảm bảo chất lượng như yêu cầu của hệ thống GMP; đánh giá bên ngoài – bao gồm việc đánh giá của FDA, chuyên gia tư vấn sẽ kiểm tra việc tuân thủ của doanh nghiệp, hoặc việc tiến hành đánh giá nhà cung ứng của doanh nghiệp.

Các hạng mục cần đánh giá GMP tại nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng

Kết quả của các cuộc đánh giá sẽ giúp doanh nghiệp nhận biết được liệu doanh nghiệp có cần thay đổi các tiêu chuẩn hoạt động hay không. Tuy nhiên, không nên thay đổi các quy trình mà không có sự kiểm soát thay đổi phù hợp và phê duyệt đảm bảo chất lượng.

Cuối cùng thì sự cam kết là quá trình liên kết các giai đoạn lại với nhau, cam kết đối với chất lượng và hệ thống GMP là rất quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp

 

Xây dựng xưởng sản xuất thực phẩm chức năng

Trang thiết bị sử dụng trong xưởng

 

Tư vấn thiết kế xây dựng nhà xưởng

 

Tư vấn thiết kế xây dựng nhà xưởng

 

Máy sản xuất mỹ phẩm, dầu gội

 

Dây chuyền sản xuất mỹ phẩm